• Elevation, Saint Denis, France, 2013

  Tasarım tesisi

  3D simulation, Saint Denis, France, 2013

  İlk irtibat genellikle mevcut otoparkınızın yerleşim planının bize gönderilmesi ile başlar. Yapı için ön tasarım çizimlerini gerçekleştirdikten sonra bir bütçeleme fiyatı sunulur.
  Sıklıkla mimarlar bizimle irtibata geçer; müşteri otoparkın tasarımı için mimarları halihazırda görevlendirmiştir. Eğer siz o mimarsanız, size bu konuda elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız; bizim mühendisliği önceden yapılmış modüler sistemiz sizin çalışmanız ile hiç bir şekilde tezat oluşturmayacaktır.

  Müşterinin özel gereksinimlerine uymaya her zaman hazırız ve biz bunu yaparken aynı zamanda sistemimizin temel unsurlarını koruyabiliyoruz ve rekor kırabilecek hızda teslimatlarımızı gerçekleştirerek yarar-maliyet oranlarınızı en üst seviyeye çıkartıyoruz. Mimarlara, kendi tasarımlarına, bizim ön mühendisliği yapılmış modüler yapımızı dahil edebilmeleri için bütün çizimlerimizi sağlıyoruz.

  Mimarlarını seçmek üzere olan alası müşterilerimize, mimarlarına özel bir oto park tasarımı ve inşaat şirketi kullanma kararında olduklarını söylemelerini öneriyoruz. Böylelikle, müşterilerimiz maddi tasarruf sağlarken, ileride herkes için oluşabilecek sıkıntılarında önüne geçmiş oluyoruz.

 • İnşaat Sahası

  Défi, Jumet, Belgium, 2003

  1991 yılından bu yana, tek bir otopark kurulum işi için bir başkasına yetki vermedik. Filozofimiz, her zaman tasarımdan tamamlanma aşamasına kadar tüm sürecin başında olmak, her bir bileşenin detay tasarımını oluşturmak, saha çalışması için optimize edilmiş, güvenli yöntemleri özenle hazırlamak ve aynı bir heykeltıraşın elinde kalem keski ile ince kabartmaları yaptığı gibi kişisel çabalarımızı her bir kurulum için seferber etmektir.

  Uluslararası ve denizaşırı sözleşmeler, istisna yerine gün geçtikçe norm haline geldiklerinden dolayı bizim için özel bir durum oluşturmamaktadır. Ekiplerimiz yurt dışında uzun süreli kalışlar için tamamıyla hazırlıklıdır ve bu konuda çok iyi eğitime sahiptirler.
  Sıklıkla iş aldığımız ülkelerde, yerel tedarikçiler ve iş sağlığı ve güvenliği danışmanlarından oluşan bir ağ oluşturmuş bulunmaktayız ve yeni uluslararası projeler aldıkça bu projeleri yürütmek için gerekli deneyimi de elde etmiş bulunmaktayız.

  Containers, Doha Airport, Qatar, 2008

  Mesafeler önemli bir sorun oluşturmamaktadır ve konteyner taşımacılığı ile dünyanın bir tarafından diğer tarafına sevkiyat süreleri ve masrafları önemli derecede düşmektedir.
  Sipariş mektubunu aldıktan sonra üç hafta içinde sevkiyata hazır hale gelebilmekteyiz. Deniz aşırı sözleşmelerde, ilk konteyner siparişi takip eden üçüncü hafta gibi çok kısa bir sürede yola çıkabilmektedir; ilk malzemeler ve kurulum ekibi kurulumun yapılacağı sahaya siparişi takip eden beşinci veya altıncı hafta içinde ulaşmaktadır.
  Bileşen stokumuz, tedarikçilerle sağlam iş ortaklığımız ve konstriksüyon sistemlerinin esnekliği çok çabuk bir şekilde harekete geçmemize olanak sağlamakta, sahada yerel alt yüklenicilerle yaptığımız iş birliği ile rekabet edebilme gücümüzü sağlayabilmekteyiz.