Stockport, UK, 2005

Park Et ve Bin otoparkların günlük ücretleri ve ciroları genellikle düşüktür. kabul edilebilir bir yatırım getirisi elde edebilmek için her bir ek park yeri maliyetinin düşük olması gerekmektedir. Böyle bir durumda özellikle avantajlı olabilecek bir yaklaşım modüler park katı gibi genişletilebilir bir yapının kurulması ile yatırımı düşük tutmaktır. Böylelikle yerel idare daha sonra ortaya çıkması olası park yeri talebini, bugün sağlanan yapının daha sonraki bir tarihte sermaye harcaması yapılarak genişletilmesi ile karşılayabilir. Genişletme dikey olabileceği gibi (zemin seviyesinde bir kattan iki katta) yatay olarak da gerçekleştirilebilir. Gerekli arazinin kullanılabilir olması durumunda ikinci seçenek, bugün inşa edilen kat için önleyici tedbirlerin alınmasına (ikinci katın eklenmesi ile artan yükün karşılanması için temel güçlendirmesi yapılması gibi) gerek duyulmayacağı için kesinlikle daha ucuzdur.

Stockport, UK, 2005

Bizim devreye girmemizden önce yapılması imkansız olarak kabul edilen birden fazla otopark daha sonra tren istasyonlarının sahasında inşa edilmiştir. 15 metreyi bile bulmayan ve 300 metre uzunluktaki şerit benzeri saha demir yolu raylarından ve elektrifikasyon hatlarından sadece bir kaç metre mesafede iken konvansiyonel bir yapının temel inşaatına bile izin vermemekteydi.

>> Park Et ve Bin projelerimize göz atın..