1
Başlamak için

Bize arazi parçasının CAD çizimini gelir.

2
Ön tasarım

Şematik çizim ve teknik spesifikasyonlar ile maliyeti içeren ticari teklifimizi hazırlanır. Aynı zamanda yapının mimari açıdan son şeklini vererek size fiyatlarıyla birlikte bir kaç seçeneği ve kurulum için hedeflenen programı da teslim ederiz. Otoparkın yapılması düşünülen alan hali hazırda park yeri olarak kullanılıyorsa ve araçlar ile dolup taşıyorsa size yapım esnasında bir kısmını kullanma olanağı sağlayan aşamalı yapımı öneririz. Bu seçenek sadece park alanınızın bölünebilecek kadar büyüklüğe sahip olması durumunda geçerlidir.

3
Uygulamanın planlaması
Verdiğimiz teklifin uygun bulmanız, ilgilenmeniz, devam etmek istemeniz ve projeye ait gerekli izinleri almak istemeniz durumunda bize herhangi bir taahhütte bulunmadan bu işlemleri yerine getirebilirsiniz. Yerleşim planlarını ve yükselimleri hazırlayarak size yapım işlerini nasıl yerine getirmeyi planladığımızı detayları ile birlikte sunacağız. Bu aşamada mimarınız ile temas halinde olacağız ve yerel yetkililere, itfaiye ve benzeri kuruluşlara verilecek olan belge ve çizimleri daha da detaylandıracağız. Gerekli evrakların hazırlanması için mimarınıza tam destek verilecektir.

4
Sözleşme

Projeye planlama izni verildikten sonra, eğer her şey sizin dilediğiniz gibiyse ve otoparkın yapımını talep ediyorsanız bu aşamada sözleşme görüşmelerine başlayacağız ve bize, birkaç hafta içinde sahada olabilmemiz için sipariş mektubunu göndermenizi bekleyeceğiz.