Stockport, UK, 2005

Otopark operatörü için yatırım getirisini, sadece normal yüklenicilerin de hesapladığı metre kare alan maliyeti üzerinden değil aynı zamanda ortaya çıkartılan toplam araç park yeri sayısı ile maksimum seviyeye çıkartmaktayız. Bu nedenle, toplam araç park yeri sayısı ve her bir uygulama konsept tasarımımızın kilit noktasını oluşturmaktadır. Toplam araç park yeri sayısının uygun şekilde kontrol edilmesi ve buna bağlı olarak her park yerinin birim maliyetinin kontrolü, müşterilerimize arzu ettikleri yatırım getirisini, yaptığımız işte yapısal ve mimari ödünler vermeden gerçekleştirmelerini sağlamaktadır.

Düşük maliyetlere sahibiz, çünkü:

  • sadece bu konu üzerinde derinlemesine uzmanlaşmış çoğunlukla tekrarlanan işlemleri (satın alma, üretim, montaj) yapmamızı ve böylelikle optimizasyonu yakalamamızı sağlamaktadır;
  • biz kendi spesifikasyonlarlarımızla çalıştığımızdan dolayı fiyat içine belirsizlikler için bir marj koymamıza gerek kalmamaktadır;
  • biz ufak bir şirketiz ve genel giderlerimiz yüksek değil;
  • pek çok zaman, işi A'dan Z'ye kadar kendimiz yaptığımızdan dolayı, alt yüklenicilerin işleri için genel gider ve belirsizlik marjı koymamıza gerek kalmamaktadır (burada alt yüklenicilere verilen zemin işleri istisnadır).

Tüm yapılarımızın esaslı olması, kurulum işlemleri esnasında gelir akışının kesintiye uğramasını kısıtlamaktadır.
özünde yer alan genişletilebilirlik, ölçeklenebilir bir yatırım yapmaya olanak sağlarken “şimdilik yeter" kavramı ile ek park yeri kapasitesi gerek duyulduğunda ileri bir tarihte sağlanabilir.