foundation
foundation

Modül tip olarak en sık üretiğimiz tek katlı otoparklar sabit bir temele gereksinim duyulmaksızın mevcut otoparkın zemini üzerine oturtulabilir. Bunun yapılabilmesi için mevcut zeminin konvansiyonel çok katlı asfalt yüzey olması ve yüklü bir kamyonun ağırlığını kaldıracak taşıma gücüne sahip olması gerekmektedir. Taban plakalarımız mevcut zemin üzerinde buna benzer bir yük uygulayacağından dolayı zemin desteği dışında başka bir desteğe gerek duyulmamaktadır. Her bir projede, yapılacak olan jeo-teknik test (en sık SPT/CPT) sonuçlarına göre belirlenecektir. Bu aynı zamanda sismik hareketlilik yaşayan bölgeler için de geçerli olup gerekli olması durumunda iki yan yana taban plakasını birleştirmek üzere çelik aygıtlar temin edilir.